Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Pomian II z błękitnym polem
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

POMIAN - ODMIANY I WERSJE ALTERNATYWNE   

Istniało   kilkadziesiąt   odmian   herbu   Pomian,   powstałych   na   skutek   takich   zjawisk   jak   zniekształcanie   rysunków,   tworzenie nowych   herbów   na   potrzeby   adopcji   i   udostojnienia.   Część   z   nich   była   tylko   wariantami   barw   lub   drobnych   szczegółów rysunku.   Zaliczają   się   tutaj   odmiany   klasyfikowane   przez   Ostrowskiego   jako:   Pomian   Ib   (miecz   wbity   pod   rogiem,   a   nie między   rogami)   oraz   Pomian   II   (pole   błękitne).   Z   herbami   tymi   nie   są   skojarzone   osobne   listy   nazwisk.   Istniały   też odmiany,   przeważnie   herby   własne,   dające   się   przypisać   konkretnym   rodom,   a   przez   to   sklasyfikowane   jako   osobne herby.   Tadeusz   Gajl,   posiłkując   się   m.in.   Niesieckim,   Ostrowskim   i   Szymańskim,   podaje   następujące   odmiany:   Bagniewski, Bugnerowicz,    Bukaty,    Leszyński,    Pomian    III,    Rydger,    Saka,    Sokołowski,    Trlęski.    Spośród    nich,    Bugnerowicz    i    Rydger pochodzą z nobilitacji, geneza pozostałych jest nieznana. Istniały    też    trzy    wersje    Pomiana,    będące    herbami    złożonym,    z    oznakami    godności    arystokratycznych.    Krukowiecki, powstał   na   okazję   nadania   austriackiego   tytułu   hrabiowskiego   Janowi   Krukowieckiemu   w   1784.   Łubieński   hrabia,   należał do   Feliksa   Łubieńskiego,   który   otrzymał   w   1798   dziedziczny   tytuł   hrabiowski   w   Prusach.   Syn   Feliksa,   Tomasz   Łubieński (generał), otrzymał w 1811 tytuł barona Cesarstwa Francuskiego i stosowne odmiany w herbie. Juliusz   Karol   Ostrowski   wymienia   też   warianty   herbu   oznaczone   cyframi   od   IV   do   XII.   Nie   są   to   oddzielne   herby,   ale   raczej zestawienie różnych przedstawień powstałych na przestrzeni wieków:   Pomian II – odmiana z błękitnym polem, Pomian III – odmiana z czerwonym polem, Pomian   IV   –   Na   tarczy   głowa   żubrza   z   mieczem   prawo   ukośnie   przewleczonym   przez   rogi.   Jest   to   przedstawienie   z pieczęci Chebdy z 1306, Pomian   V   –   Na   tarczy   głowa   żubrza   przebita   mieczem   w   lewo.   Jest   to   wizerunek   z   pieczęci   Mikołaja,   kasztelana kowalskiego z 1430, Pomian   VI   –   Na   tarczy   głowa   żubrza   z   mieczem   na   poprzek   rogów.   Jest   to   wizerunek   z   pieczęci   Dowgierda,   wojewody litewskiego z 1433, Pomian   VII   –   Na   tarczy   głowa   żubrza   przebita   mieczem   prawo   ukośnie   w   górę.   Jest   to   przedstawienie   z   pieczęci Jaranda z Brudzewa z 1435, Pomian   VIII   –   Na   tarczy   głowa   żubrza   przebita   mieczem   lewo   ukośnie   od   góry.   Tak   przedstawił   herb   rytownik   na pieczęci Jana z Grabi z 1442, Pomian   IX   (Pomianowie,   Proporczyk)   –   W   polu   złotym   głowa   żubrza   czarna   z   rogami   złotymi,   z   pierścieniem   złotym   w nozdrzach i mieczem z dołu lewo ukośnie przez rogi przeplecionym. Jest to wizerunek z Roli marszałkowskiej z 1461, Pomian   X   –   W   polu   złotym   głowa   żubrza   czarna   przebita   mieczem   lewo   ukośnie   od   góry.   Jest   to   wariant   z   Herbarza arsenalskiego z 1530, Pomian   XI   –   Na   tarczy,   przez   głowę   żubrzą   miecz   zza   lewego   rogu   ukośnie   ponad   prawym   okiem   końcem   w   dół obrócony. Jest to przedstawienie z herbarzyka Ambrożego, Pomian   XII   –   Na   tarczy,   przez   głowę   żubrzą   miecz   zza   lewego   ucha   ukośnie   pod   lewe   oko   na   dół   końcem   ukośnie leżący. Tak przedstawił herb Wojciech Wijuk Kojałowicz.
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Pomian III z czerwonym polem www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Rydger pochodząca z nobilitacji (1552)

HERB  POMIAN  II  

Herb Pomian  -  odmiana  Pomian II  z błękitnym polem 

więcej

HERB  POMIAN  odm. Rydger  

Herb Pomian  odmiana Rydger  pochodząca z nobilitacji (1552) 

więcej

 HERB  POMIAN  III  

Herb Pomian  -  odmiana  Pomian III  z czerwonym polem 

więcej

     Dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Herb Pomian - Odmiany i wersje alternatywne
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

HERB  POMIAN  II  

Herb Pomian  -  odmiana  Pomian II  z błękitnym polem 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Pomian II z błękitnym polem
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

POMIAN - ODMIANY I WERSJE

ALTERNATYWNE   

Istniało   kilkadziesiąt   odmian   herbu   Pomian,   powstałych na    skutek    takich    zjawisk    jak    zniekształcanie    rysunków, tworzenie      nowych      herbów      na      potrzeby      adopcji      i udostojnienia.   Część   z   nich   była   tylko   wariantami   barw lub    drobnych    szczegółów    rysunku.    Zaliczają    się    tutaj odmiany   klasyfikowane   przez   Ostrowskiego   jako:   Pomian Ib   (miecz   wbity   pod   rogiem,   a   nie   między   rogami)   oraz Pomian     II     (pole     błękitne).     Z     herbami     tymi     nie     skojarzone    osobne    listy    nazwisk.    Istniały    też    odmiany, przeważnie       herby       własne,       dające       się       przypisać konkretnym     rodom,     a     przez     to     sklasyfikowane     jako osobne      herby.      Tadeusz      Gajl,      posiłkując      się      m.in. Niesieckim,        Ostrowskim        i        Szymańskim,        podaje następujące   odmiany:   Bagniewski,   Bugnerowicz,   Bukaty, Leszyński,   Pomian   III,   Rydger,   Saka,   Sokołowski,   Trlęski. Spośród      nich,      Bugnerowicz      i      Rydger      pochodzą      z nobilitacji, geneza pozostałych jest nieznana. Istniały     też     trzy     wersje     Pomiana,     będące     herbami złożonym,      z      oznakami      godności      arystokratycznych. Krukowiecki,    powstał    na    okazję    nadania    austriackiego tytułu    hrabiowskiego    Janowi    Krukowieckiemu    w    1784. Łubieński   hrabia,   należał   do   Feliksa   Łubieńskiego,   który otrzymał   w   1798   dziedziczny   tytuł   hrabiowski   w   Prusach. Syn   Feliksa,   Tomasz   Łubieński   (generał),   otrzymał   w   1811 tytuł   barona   Cesarstwa   Francuskiego   i   stosowne   odmiany w herbie. Juliusz    Karol    Ostrowski    wymienia    też    warianty    herbu oznaczone   cyframi   od   IV   do   XII.   Nie   są   to   oddzielne   herby, ale   raczej   zestawienie   różnych   przedstawień   powstałych na przestrzeni wieków:   Pomian II – odmiana z błękitnym polem, Pomian III – odmiana z czerwonym polem, Pomian    IV    –    Na    tarczy    głowa    żubrza    z    mieczem prawo    ukośnie    przewleczonym    przez    rogi.    Jest    to przedstawienie z pieczęci Chebdy z 1306, Pomian     V     –     Na     tarczy     głowa     żubrza     przebita mieczem     w     lewo.     Jest     to     wizerunek     z     pieczęci Mikołaja, kasztelana kowalskiego z 1430, Pomian   VI   –   Na   tarczy   głowa   żubrza   z   mieczem   na poprzek     rogów.     Jest     to     wizerunek     z     pieczęci Dowgierda, wojewody litewskiego z 1433, Pomian     VII     –     Na     tarczy     głowa     żubrza     przebita mieczem       prawo       ukośnie       w       górę.       Jest       to przedstawienie    z    pieczęci    Jaranda    z    Brudzewa    z 1435, Pomian    VIII    –    Na    tarczy    głowa    żubrza    przebita mieczem   lewo   ukośnie   od   góry.   Tak   przedstawił   herb rytownik na pieczęci Jana z Grabi z 1442, Pomian     IX     (Pomianowie,     Proporczyk)     –     W     polu złotym    głowa    żubrza    czarna    z    rogami    złotymi,    z pierścieniem   złotym   w   nozdrzach   i   mieczem   z   dołu lewo     ukośnie     przez     rogi     przeplecionym.     Jest     to wizerunek z Roli marszałkowskiej z 1461, Pomian    X    –    W    polu    złotym    głowa    żubrza    czarna przebita    mieczem    lewo    ukośnie    od    góry.    Jest    to wariant z Herbarza arsenalskiego z 1530, Pomian   XI   –   Na   tarczy,   przez   głowę   żubrzą   miecz   zza lewego   rogu   ukośnie   ponad   prawym   okiem   końcem w   dół   obrócony.   Jest   to   przedstawienie   z   herbarzyka Ambrożego, Pomian   XII   –   Na   tarczy,   przez   głowę   żubrzą   miecz   zza lewego   ucha   ukośnie   pod   lewe   oko   na   dół   końcem ukośnie   leżący.   Tak   przedstawił   herb   Wojciech   Wijuk Kojałowicz.

 HERB  POMIAN  III  

Herb Pomian  -  odmiana  Pomian III  z czerwonym polem 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Pomian III z czerwonym polem

HERB  POMIAN  odm. Rydger  

Herb Pomian  odmiana Rydger  pochodząca z nobilitacji (1552) 

więcej

www.dziembowski.pl - Herb Pomian - odmiana Rydger pochodząca z nobilitacji (1552)
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE