Dziembowski.pl
Dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1925 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48) 322 380 680   |   Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl
www.dziembowski.pl - Szermierka - Polska szabla husarska, początek XVII w.
Zbigniew Dziembowski   |   Tel./Fax:  (+48) 322 380 680   |   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

Linki :   heinz-soyer.pl  -  ratownictwo.com.pl  -  dziembowska.pl  -  langaindustrial  -  resqtec.pl  -  sava  -  vetter.pl  -  wodkan.eu  -  zumro.pl  -  soyer.co 

PL  |  EN  |  DE 

SZERMIERKA - SZABLA   

Szabla    wywodzi    się    z    Azji    Centralnej    -    powstała    tam    około    V–VI    wieku.    Ludy    koczownicze,    które    zamieszkiwały    na rozległych   stepach   wschodu   Europy   i   Azji,   prowadziły   tryb   życia   związany   z   jazdą   konną.   Broń   przybrała   więc   cechy,   które czyniły   ją   przydatną   w   walkach   pomiędzy   konnymi   jeźdźcami.   Pojedynek   często   rozstrzygał   jeden   mocny,   celny   cios zadany   w   górną   część   ciała   (głowę,   szyję   albo   bok)   podczas   mijania   przeciwnika   cwałującego   na   koniu.   Podczas,   gdy budowa   miecza   nadaje   się   dobrze   do   rąbania,   to   krzywizna   szabli   umożliwia   cięcie.   Wobec   lżej   osłoniętego   przeciwnika odzianego   w   kilka   warstw   tkanin   zakrzywiona   broń   jest   skuteczniejsza.   Tkaniny   mogą   wyhamować   energię   miecza,   a   broń z krzywizną z łatwością je rozetnie.  Pierwsze   szable   miały   stosunkowo   niedużą   krzywiznę   i   przywędrowały   do   Europy   wraz   z   Awarami,   jednak   wówczas   nie przyjęły   się.   Rozpowszechniły   się   dopiero,   gdy   pojawiły   się   ponownie   około   XV   w.   przy   kontaktach   z   Turkami   (wtedy   też przyjęto   je   w   świecie   arabskim).   W   Europie   zachodniej   szable   nigdy   nie   zyskały   popularności.   Natomiast   w   Europie środkowo-wschodniej   (na   Węgrzech   i   w   Polsce)   w   XVI   i   XVII   wieku   nastąpił   jej   prawdziwy   rozkwit.   Podczas   gdy   w   Europie zachodniej   popularność   zdobywała   szpada,   w   krajach   wschodnich   (na   Węgrzech,   w   Polsce   i   na   Rusi)   narażonych   na nieustanne,   ciągle   powtarzające   się   wojny   z   ludami   Wschodu   (Turkami,   Tatarami),   przyswojono   sobie   szable   przydatne   w walkach konnych.  Głownia   wczesnych   szabel   na   Węgrzech   miała   niewielką   krzywiznę.   Wzorowano   je   na   szablach   Turków,   miały   bardzo długie   jelce   mieczowe.   Ten   rodzaj   szabli,   rozpowszechniony   także   w   Polsce,   przekształcił   się   w   szablę   husarską,   którą uznaje   się   za   najbardziej   uniwersalną   szablę   świata.   Była   ona   wyważona   zarówno   do   cięć   zamachowych   z   ramienia,   a także do cięć bezpośrednich.  O   ile   w   krajach   Europy   zachodniej   za   broń   przyboczną   służył   rapier,   a   następnie   szpada   to   na   wschodzie   Europy   taką funkcję   przyjęła   szabla.   W   tym   czasie   Polacy   wyśmiewali   francuskie   rożny   (czyli   szpady),   pogardliwie   odnosili   się   też   do podstępnych   metod   walki   proponowanych   przez   mistrzów   z   Włoch.   Szabla   była   używana   również   do   starć   pieszych,   choć pierwotnie   nie   była   do   tego   przeznaczona.   Podstawą   szermierki   na   szable   zawsze   były   cięcia   zadawane   w   górną   część ciała   (głowę   i   tułów)   i   w   zasadzie   nie   zadawano   cięć   poniżej   pasa   ani   w   rękę   uznając   je   za   niewłaściwe.   Podobnie podchodzono   w   szabli   do   pchnięć,   choć   w   przypadku   polskich   lekkich   szabel   były   one   możliwe,   rzadko   jednak   w   praktyce stosowane.    Powyższe,    historyczne    już    dziś,    praktyki    związane    z    szermierką    na    szable    odzwierciedlone    są    także    we współczesnej szermierce sportowej.  We   Włoszech   uważa   się,   że   ojcem   nowoczesnej   szabli   sportowej   był   Włoch   Italo   Santelli,   który   przeprowadził   się   na   Węgry w   1896   roku   i   dostosował   nauczanie   włoskiej   szermierki   do   tradycji   szabli   węgierskiej.   Stworzył   "system   Santelli"   oparty na    znacznie    szybszej    obronie    niż    w    istniejących    wcześniej    sekwencjach    treningowych.    Italo    Santelli    udowodnił skuteczność   swoich   teorii   biorąc   udział   i   zdobywając   srebrny   medal   olimpijski   na   Igrzyskach   Olimpijskich   w   Paryżu   z   1900 roku w kategorii męskiej szabli indywidualnej.  Dzisiaj   szabla   jest   jedną   z   trzech   broni   współczesnej   szermierki   sportowej.   Szabla   różni   się   od   innych   współczesnych   broni szermierczych,   szpady   i   floretu,   a   trafienia   zadaje   się   głównie   cięciami   i   rzadziej   pchnięciami,   co   zwiększa   szansę   na zdobycie   punktu.   Z   tego   powodu   ruchy   i   ataki   szermierzy   walczących   szablą   są   niezwykle   szybkie   i   oparte   na   zręczności. W   przypadku   pozostałych   dwóch   broni   punktowane   są   tylko   pchnięcia.   Konkurencje   poza   rodzajem   broni   różnią   się ważnym   polem   trafienia:   w   szpadzie   jest   to   całe   ciało,   w   szabli   -   górna   połowa   ciała   (od   pasa   w   górę),   we   florecie   tylko tułów.   
www.dziembowski.pl - Szermierka - Szabla polska, początek XVII w. www.dziembowski.pl - Szermierka - Szabla kaukaska (szaszka), XIX wiek

SZABLA HUSARSKA   

Polska szabla husarska początek XVII w.

więcej

SZASZKA  

Szabla kaukaska ( szaszka ) XIX wiek

więcej

SZABLA  

Szabla polska początek XVII w.

więcej

     Dziembowski.pl
Dziembowski.pl - Szermierka - Fotografia z 1925 roku
Zbigniew  Dziembowski Tel:  (+48)  322 380 680   |   Fax:  (+48)  322 380 680 Email:   zbigniew(@)dziembowski.pl

SZABLA HUSARSKA   

Polska szabla husarska początek XVII w.

więcej

www.dziembowski.pl - Szermierka - Polska szabla husarska, początek XVII w.
Zbigniew Dziembowski  |  Tel./Fax: (+48) 322 380 680  |                   Email:  zbigniew(@)dziembowski.pl

PL  |  EN  |  DE 

SZERMIERKA -

SZABLA   

Szabla   wywodzi   się   z   Azji   Centralnej   -   powstała   tam   około V–VI    wieku.    Ludy    koczownicze,    które    zamieszkiwały    na rozległych   stepach   wschodu   Europy   i   Azji,   prowadziły   tryb życia   związany   z   jazdą   konną.   Broń   przybrała   więc   cechy, które   czyniły   ją   przydatną   w   walkach   pomiędzy   konnymi jeźdźcami.    Pojedynek    często    rozstrzygał    jeden    mocny, celny   cios   zadany   w   górną   część   ciała   (głowę,   szyję   albo bok)   podczas   mijania   przeciwnika   cwałującego   na   koniu. Podczas,    gdy    budowa    miecza    nadaje    się    dobrze    do rąbania,   to   krzywizna   szabli   umożliwia   cięcie.   Wobec   lżej osłoniętego   przeciwnika   odzianego   w   kilka   warstw   tkanin zakrzywiona     broń     jest     skuteczniejsza.     Tkaniny     mogą wyhamować     energię     miecza,     a     broń     z     krzywizną     z łatwością je rozetnie.  Pierwsze    szable    miały    stosunkowo    niedużą    krzywiznę    i przywędrowały     do     Europy     wraz     z     Awarami,     jednak wówczas    nie    przyjęły    się.    Rozpowszechniły    się    dopiero, gdy   pojawiły   się   ponownie   około   XV   w.   przy   kontaktach   z Turkami    (wtedy    też    przyjęto    je    w    świecie    arabskim).    W Europie   zachodniej   szable   nigdy   nie   zyskały   popularności. Natomiast   w   Europie   środkowo-wschodniej   (na   Węgrzech i    w    Polsce)    w    XVI    i    XVII    wieku    nastąpił    jej    prawdziwy rozkwit.   Podczas   gdy   w   Europie   zachodniej   popularność zdobywała   szpada,   w   krajach   wschodnich   (na   Węgrzech, w    Polsce    i    na    Rusi)    narażonych    na    nieustanne,    ciągle powtarzające    się    wojny    z    ludami    Wschodu    (Turkami, Tatarami),   przyswojono   sobie   szable   przydatne   w   walkach konnych.  Głownia   wczesnych   szabel   na   Węgrzech   miała   niewielką krzywiznę.    Wzorowano    je    na    szablach    Turków,    miały bardzo      długie      jelce      mieczowe.      Ten      rodzaj      szabli, rozpowszechniony    także    w    Polsce,    przekształcił    się    w szablę      husarską,      którą      uznaje      się      za      najbardziej uniwersalną   szablę   świata.   Była   ona   wyważona   zarówno do     cięć     zamachowych     z     ramienia,     a     także     do     cięć bezpośrednich.  O   ile   w   krajach   Europy   zachodniej   za   broń   przyboczną służył   rapier,   a   następnie   szpada   to   na   wschodzie   Europy taką     funkcję     przyjęła     szabla.     W     tym     czasie     Polacy wyśmiewali    francuskie    rożny    (czyli    szpady),    pogardliwie odnosili       się       też       do       podstępnych       metod       walki proponowanych    przez    mistrzów    z    Włoch.    Szabla    była używana   również   do   starć   pieszych,   choć   pierwotnie   nie była    do    tego    przeznaczona.    Podstawą    szermierki    na szable   zawsze   były   cięcia   zadawane   w   górną   część   ciała (głowę   i   tułów)   i   w   zasadzie   nie   zadawano   cięć   poniżej pasa    ani    w    rękę    uznając    je    za    niewłaściwe.    Podobnie podchodzono    w    szabli    do    pchnięć,    choć    w    przypadku polskich   lekkich   szabel   były   one   możliwe,   rzadko   jednak   w praktyce     stosowane.     Powyższe,     historyczne     już     dziś, praktyki   związane   z   szermierką   na   szable   odzwierciedlone są także we współczesnej szermierce sportowej.  We    Włoszech    uważa    się,    że    ojcem    nowoczesnej    szabli sportowej   był   Włoch   Italo   Santelli,   który   przeprowadził   się na   Węgry   w   1896   roku   i   dostosował   nauczanie   włoskiej szermierki   do   tradycji   szabli   węgierskiej.   Stworzył   "system Santelli"    oparty    na    znacznie    szybszej    obronie    niż    w istniejących    wcześniej    sekwencjach    treningowych.    Italo Santelli   udowodnił   skuteczność   swoich   teorii   biorąc   udział i    zdobywając    srebrny    medal    olimpijski    na    Igrzyskach Olimpijskich   w   Paryżu   z   1900   roku   w   kategorii   męskiej szabli indywidualnej.  Dzisiaj    szabla    jest    jedną    z    trzech    broni    współczesnej szermierki      sportowej.      Szabla      różni      się      od      innych współczesnych    broni    szermierczych,    szpady    i    floretu,    a trafienia      zadaje      się      głównie      cięciami      i      rzadziej pchnięciami,   co   zwiększa   szansę   na   zdobycie   punktu.   Z tego   powodu   ruchy   i   ataki   szermierzy   walczących   szablą są   niezwykle   szybkie   i   oparte   na   zręczności.   W   przypadku pozostałych   dwóch   broni   punktowane   są   tylko   pchnięcia. Konkurencje    poza    rodzajem    broni    różnią    się    ważnym polem   trafienia:   w   szpadzie   jest   to   całe   ciało,   w   szabli   - górna   połowa   ciała   (od   pasa   w   górę),   we   florecie   tylko tułów.   

SZABLA  

Szabla polska początek XVII w.

więcej

www.dziembowski.pl - Szermierka - Szabla polska, początek XVII w.

SZASZKA  

Szabla kaukaska ( szaszka ) XIX wiek

więcej

www.dziembowski.pl - Szermierka - Szabla kaukaska (szaszka), XIX wiek
MENU NAWIGACYJNE MENU NAWIGACYJNE